Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017

Σαρανταλείτουργο 2017.

ιερα μητροπολισ ιωαννινων
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ

ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ 2017
ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ
ΝΑΟΣ
15/11
7:30 π.μ.
Παρρεκλήσιο Αγίου Ιωάννου του εκ Τερρόβου
16/11
7:30 π.μ.
Παρρεκλήσιο Αγίου Ιωάννου του εκ Τερρόβου
17/11
7:30 π.μ.
Παρρεκλήσιο Αγίου Ιωάννου του εκ Τερρόβου
18/11
7:30 π.μ.
Παρεκκλήσιο Αγίου Ελευθερίου
19/11
7:30 π.μ.
ΑΓΊΑΣ  ΜΑΡΊΝΗΣ
20/11
7:30 π.μ.
Παρρεκλήσιο Αγίου Ιωάννου του εκ Τερρόβου
21/11
7:30 π.μ.
ΑΓΊΑΣ  ΜΑΡΊΝΗΣ
22/11
7:30 π.μ.
Παρρεκλήσιο Αγίου Ιωάννου του εκ Τερρόβου
23/11
7:30 π.μ.
Παρρεκλήσιο Αγίου Ιωάννου του εκ Τερρόβου
24/11
7:30 π.μ.
Παρρεκλήσιο Αγίου Ιωάννου του εκ Τερρόβου
25/11
7:30 π.μ.
ΑΓΊΑΣ  ΜΑΡΊΝΗΣ
26/11
7:30 π.μ.
ΑΓΊΑΣ  ΜΑΡΊΝΗΣ
27/11
7:30 π.μ.
Παρρεκλήσιο Αγίου Ιωάννου του εκ Τερρόβου
28/11
7:30 π.μ.
Παρρεκλήσιο Αγίου Ιωάννου του εκ Τερρόβου
29/11
7:30 π.μ.
Παρρεκλήσιο Αγίου Ιωάννου του εκ Τερρόβου
30/11
7:30 π.μ.
ΑΓΊΑΣ  ΜΑΡΊΝΗΣ
01/12
7:30 π.μ.
Παρρεκλήσιο Αγίου Ιωάννου του εκ Τερρόβου
02/12
7:30 π.μ.
Παρρεκλήσιο Αγίου Ιωάννου του εκ Τερρόβου
03/12
7:30 π.μ.
ΑΓΊΑΣ  ΜΑΡΊΝΗΣ
04/12
7:30 π.μ.
Παρρεκλήσιο Αγίου Ιωάννου του εκ Τερρόβου
05/12
7:30 π.μ.
Παρρεκλήσιο Αγίου Ιωάννου του εκ Τερρόβου
06/12
7:30 π.μ.
ΑΓΊΑΣ  ΜΑΡΊΝΗΣ
07/12
7:30 π.μ.
Παρρεκλήσιο Αγίου Ιωάννου του εκ Τερρόβου
08/12
7:30 π.μ.
Παρρεκλήσιο Αγίου Ιωάννου του εκ Τερρόβου
09/12
7:30 π.μ.
Παρεκκλήσιο Αγίου Ελευθερίου
10/12
7:30 π.μ.
ΑΓΊΑΣ  ΜΑΡΊΝΗΣ
11/12
7:30 π.μ.
Παρρεκλήσιο Αγίου Ιωάννου του εκ Τερρόβου
12/12
7:30 π.μ.
ΑΓΊΑΣ  ΜΑΡΊΝΗΣ
13/12
7:30 π.μ.
Παρρεκλήσιο Αγίου Ιωάννου του εκ Τερρόβου
14/12
7:30 π.μ.
Παρεκκλήσιο Αγίου Ελευθερίου
15/12
7:30 π.μ.
Παρεκκλήσιο Αγίου Ελευθερίου
16/12
7:30 π.μ.
Παρρεκλήσιο Αγίου Ιωάννου του εκ Τερρόβου
17/12
7:30 π.μ.
ΑΓΊΑΣ  ΜΑΡΊΝΗΣ
18/12
7:30 π.μ.
Παρρεκλήσιο Αγίου Ιωάννου του εκ Τερρόβου
19/12
7:30 π.μ.
Παρρεκλήσιο Αγίου Ιωάννου του εκ Τερρόβου
20/12
7:30 π.μ.
Παρρεκλήσιο Αγίου Ιωάννου του εκ Τερρόβου
21/12
7:30 π.μ.
Παρρεκλήσιο Αγίου Ιωάννου του εκ Τερρόβου
22/12
7:30 π.μ.
Παρρεκλήσιο Αγίου Ιωάννου του εκ Τερρόβου
23/12
7:30 π.μ.
ΑΓΊΑΣ  ΜΑΡΊΝΗΣ
24/12
7:30 π.μ.
ΑΓΊΑΣ  ΜΑΡΊΝΗΣ


Εκ του Γραφείου των Εφημερίων του Ναού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου